Friday, February 05, 2010

insanlar farklı olmaya çalışmanın ne kadar klişe olduğunun ne zaman farkına varıcak acaba?

Thursday, February 04, 2010